Shadow Filosofin webtidning #10 2017

Hundens personlighet är en av dem.

En hund som är livlig i temperamentet lär sig snabbt både rätt och fel. Men man ska vara medveten den livliga hunden kan ha lättare för att uppträda med stress. Vill du ha en intensivt arbetande hund är detta hunden för dig,  MEN att ratta en Ferrari kräver sin kvinna. Kunskap, om stress och inlärningar är ett måste.

Lite av varje från vårt liv med alla hundarna, både egna och andras, som har fastnat på film presenteras här som ett litet collage.

Precis som i Vardagspuls 1 har vi filmat lite smått o gott som vi tycker kan vara av intresse för dig som läsare av tidningen.

Denna sista gång kommer jag att dela med mig av mina erfarenheter av några olika fall av "olösliga" hälsoproblem. Detta har inträffat flera gånger de senaste åren, men då företrädesvis med mina egna hundar eller hundar till nära vänner, men denna sommar och höst har det varit tre olika fall, där jag med hjälp av egen erfarenhet,  lyckat lösa problemet och alla hundarna verkar idag ha tillfrisknat .

En vanlig situation, som säkert många känner igen. Vi låter hunden hoppa ur bilen i fel sinnesstämning, vilket gör att den uppträder på ett sätt som ofta framkallar irritaion och ilska hos ägaren, vilket i sin tur framkallar mer stress hos hunden. Filmen vill visa hur man bryter detta ekorrhjul.

en här hunden kom till Pensionatet med krav på munkorg 24/7 från polisen.

 Jag försökte prata lite till filmen i början, men överröstades av hunden , så jag skriver några rader i stället.

Bengt och jag uppträder väldigt konstigt i början av filmen som ni ser - och detta är helt medvetet. Som så ofta så börjar Bengt jobba med en hund och efter ett tag så säger, den här skulle vi ju ha filmat från början...

Detta skedde även denna gång, så vi försökte med ett par människor som kom hit för att få igång hans gamla beteende, så ni kunde få se hur otäckt aggressiv han var från början, men det gick inte alls. Från att bland annat ha "hatat" män, så reagerade han inte alls på våra medhjälpare. Därför försökte Bengt och jag bära oss idiotiskt åt, men det gick sådär som ni ser på filmen, vilket ju i sig är helt otroligt. Men ni kan nog se tendenserna i alla fall.

Här vill vi visa hur det i varje hund bor en snäll och rar individ, som bara vill få kunna känna trygghet och förtroende för människan. När man ger dem rätt signaler och respekt, så kan varje hund växa och ändra även på de mest tokiga beteenden som de lagt sig till med. Med tålamod och lugn och säker attityd, kan man ge dem denna gåva, vilket känns lika fantastiskt varje gång det händer.

Även en hund som använder flykten för att hantera sin rädsla, kan bita ifrån sig när den blir tillräckligt trängd, men det handlar inte om aggressivitet i vanlig bemärkelse, utan är oftast det sista de har att ta till för att komma undan. Det vi kan hjälpa till med , är att visa att det finns alternativ till flykten - alternativ  som är så mycket skönare för hunden.

Även hunden som ser rädd och osäker ut, behöver en trygg, fast och tydlig hantering. Att många av dessa hundar tar till sin skärpa och aggressivitet när de blir tillräckligt trängda är helt naturligt - de är ju bara djur, i det här fallet en hund och de styrs till stor del av sina instinkter, vilket vi måste lära oss att förså och respektera.

Sista numret av tidningen och det är dags att knyta ihop säcken.