Shadowfilosfins Webtidning - en praktisk handledning i att leva ett naturligt, lugnt och trevligt liv med sin hund. Tidningen kommer ut en gång/månad med början 160301

Följande alternativ finns:

Lösnummer 99 kr

Årsprenumeration 10 nr 2016 699 kr

I årsprenumerationen ingår fri tillgång till samtliga nummer utgivna under innevarande år.

För att lättare kunna tillgodogöra sig råden och övningarna i tidningen, rekommenderar vi att man först läser vår bok " Shadow - Att skapa en skugga"

Beställ här:

länk till webshopen

Upphovsrätt

Innehållet på denna hemsida inklusive webbtidningen skyddas av upphovsrätt enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729).

Skyddet innebär att innehållet inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från rättighetshavaren.

Exempel på nyttjande som kräver tillstånd är kopiering till webb-sida, till interna nätverk eller annat tillgängliggörande eller mångfaldigande av verket, oavsett metod.