ShadowFilosofin

Varför namnet SHADOW - Här följer förklaringen!

Vissa djurarter har utvecklats till flockdjur därför att det gynnar deras överlevnad. Om flocken skall fungera så kan medlemmarna inte fara runt på egna äventyr hur som helst. Det innebär att någon måste leda och ta initiativ till olika aktiviteter.

Ledarparet eller om ni så vill föräldraparet leder och de andra följer.

Gör de så på kommando, av tvång, för att de får godis eller vad är anledningen?

Nej, det är instinkter som styr. Tiken har genom sin fostran av valparna skapat en tillit och samhörighet som binder samman flocken. De "små" följer ledarparet som en skugga, SHADOW!

Eftersom ledarparet har en helt avgörande roll för de andras överlevnad, så är ledarnas uppträdande i olika situationer av stor betydelse. Signalerar någon av ledarna fara/rädsla så förmedlas detta till de övriga. Blir mamma rädd, så reagerar valpen på detta och lär sig vad som är farligt.

Alltså om jag som hundägare uppträder osäkert och stressat i väntrummet hos veterinären eller i ett hundmöte, så kommer strax min hund att bli som jag är. OM jag stressar runt i solen så far min skugga runt på samma sätt. Är jag lugn och harmonisk blir min skugga, SHADOW likadan.

Att skapa en skugga, SHADOW innebär att jag genom mitt uppträdande kan hjälpa min hund till ett tryggt och balanserat liv. Jag får en hund som följer mig vart jag än går. Detta utan kommandon, godis eller korrigeringar

Det finns ytterligare en anledning till namnet SHADOW och det är att en av våra hundar verkligen uppträder som en skugga. Han bara finns med oss hela tiden, är trygg med allt och alla, jobbar utan problem med aggressiva hundar och är väldigt högt jaktmeriterad.

Vad tror ni han heter?

Ja just det, SHADOW.